HV-10-017 - Tendo Satori

Tendo Satori
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
1
4
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, đặt 1 quân trên cùng bộ cờ đối phương vào khu vực Loại Bỏ. Nếu quân đó trùng tên với nhân vật Đập Bóng của đối phương, Chặn Bóng thành công, đặt 2 quân trên cùng bộ cờ đối phương vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Quái vật phán đoán