HV-11-016 - Tendo Satori

Tendo Satori
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
2
3
Normal
Năng lực Hỗ Trợ
Khi nhân vật "Ushijima Wakatoshi" xuất hiện trên nhân vật này ở khu vực Đập Bóng, chọn 1 quân Nhân Vật ở khu vực Loại Bỏ của mình và thêm vào Ý Chí của nhân vật Đập Bóng.

Mô tả

Hãy xem Miracle Boy!! Satori!!!