HV-11-015 - Tendo Satori

Tendo Satori
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
1
0
1
3+
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn bóng, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Chặn. Nếu khu vực Loại Bỏ của đối phương có từ 10 quân trở lên, trong lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công với điểm Đỡ từ 7 trở lên.

Mô tả

Nhảy đi!
Nhảy về hướng linh cảm mách bảo!