HV-10-018 - Tendo Satori

Tendo Satori
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
2
Rare
Năng lực Kích Hoạt
[Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ] : +2 điểm Đỡ hoặc Chặn cho 1 nhân vật trường Shiratorizawa trên sân mình.

Mô tả

Hôm này mình đang ở mức 120%