HVD-01-009 - Tất cả đều hoàn hảo!!!

Tất cả đều hoàn hảo!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio" và Đập Bóng là "Hinata Shoyo" thì đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả