HVP-015 - Tất cả đều hoàn hảo

Tất cả đều hoàn hảo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
1
1
3
1
Promo
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Hinata Shoyo" hoặc "Kageyama Tobio"

Mô tả