HV-07-028 - Tanaka&Nishinoya&Yamamoto

Tanaka&Nishinoya&Yamamoto
Đội bóng Karasuno, Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
3
0
1
3
Super
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Tanaka Ryunosuke" hoặc "Nishinoya Yu" hoặc "Yamamoto Taketora"

Mô tả

PHỪỪỪNG