HV-05-021 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả

Không phải tại mấy đứa… Đúng là thằng Hinata với Kageyama đã… Mà thôi, Tanaka Ryunosuke này không phải hạng đi bắt lỗi đàn em đâu! Quên đi, tao về trước đây. Sáng mai luyện tập từ 6 giờ đó! Đừng có mà tới trễ… Haa…