HVD-01-003 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Starter Normal
Năng lực

Mô tả