HV-04-005 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, chọn tối đa 1 quân "Những tố chất không thể phủ nhận của một chủ công" từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả