HV-03-008 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3+
0
Rare
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân "Aaaaaaaa!!!!" từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ và sử dụng 3 Ý Chí để tự +2 điểm Đập.

Mô tả