HV-02-010 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
0
3
0
Rare
Năng lực

Mô tả