HV-02-009 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
0
3+
1
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này từ Ý Chí trở lại khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Đập.

Mô tả