HV-01-018 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực

Mô tả