HV-01-016 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
2
0
2+
2
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện trên "Hinata Shoyo", được phép sử dụng 3 Ý Chí để +3 điểm Đập cho nhân vật này.

Mô tả