HV-08-005 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3+
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Đập.

Mô tả