HV-07-007 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
2
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Đỡ Bóng và nhân vật "Hinata Shoyo" xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng trên sân mình, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Khả năng vận động cao