HV-06-012 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
1
Normal
Năng lực

Mô tả

Đây là bộ đôi thánh nữ của Karasuno đấy.