HV-06-011 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
3
0
Rare
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Hâyaaaaaa!!!