HVD-03-005 - TANAKA RYUNOSUKE

TANAKA RYUNOSUKE
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
4
0
3
2
Starter Normal
Năng lực

Mô tả