HV-11-007 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
2+
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật Đập Bóng trường Karasuno xuất hiện trên sân mình, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để chuyển quân này từ khu vực Đỡ Bóng sang khu vực Đập Bóng và tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Cử động đi, chân ơi!!