HV-04-032 - Tanaka & Nishinoya & Yamamoto

Tanaka & Nishinoya & Yamamoto
Đội bóng Karasuno, Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
4
0
2
0
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Tanaka Ryunosuke" hoặc "Nishinoya Yu" hoặc "Yamamoto Taketora".

Mô tả