HV-01-043 - Takinoue Yusuke

Takinoue Yusuke
Đội bóng Đội bóng dân phố Khối
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực

Mô tả