HV-09-060 - Tài năng là một thứ sẽ nở rộ

Tài năng là một thứ sẽ nở rộ
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ChuyềnSấm
+1 điểm Chuyền cho nhân vật "Oikawa Toru" trên sân mình. Hoặc nếu nhân vật đó có từ 5 Ý Chí trở lên, +2 điểm Chuyền, chọn 1 quân "Iwaizumi Hajime" từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Tài năng là một thứ sẽ nở rộ nhưng giác quan thì cần được trui rèn!!!