HVD-01-007 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
3
1
2
2
Starter Normal
Năng lực

Mô tả