HV-04-004 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
1
1
2
2
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 3 quân trên cùng từ bộ cờ của mình vào khu vực Loại Bỏ để đưa tối đa 1 quân "Hinata Shoyo" hoặc "Tsukishima Kei" từ khu vực Loại Bỏ trở lại khu vực Chặn Bóng.

Mô tả