HV-03-007 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1
2
2
Normal
Năng lực Hỗ Trợ
Trên sân mình, khi nhân vật C2 (ngoài "Sugawara Koshi") xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng và nằm trên nhân vật này, thêm 1 quân Nhân Vật từ khu vực Loại Bỏ vào Ý Chí của nhân vật Chuyền Bóng.

Mô tả