HV-03-006 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
1
1+
1
1
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân "Tụi mình sẽ phá vỡ thế trận của họ trong nháy mắt ấy mà!" ở khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ và sử dụng 3 Ý Chí để tự +2 điểm Chuyền.

Mô tả