HV-02-008 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1+
2
1
Normal
Năng lực Ý Chí
Nếu điểm Đỡ gốc ghi trên quân cờ của nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình lớn hơn hoặc bằng 4 thì khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để tự +1 điểm Chuyền.

Mô tả