HV-02-007 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
2
1
0
3
Super
Năng lực

Mô tả