HV-01-015 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
1
0
2
Normal
Năng lực

Mô tả