HV-01-014 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
1
0
2
Rare
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để lấy tối đa 1 quân "Azumane Asahi" hoặc "Nishinoya Yu" từ khu vực Loại Bỏ của mình lên tay.

Mô tả

Câu 1: Có thể thu hồi chính quân Ý Chí vừa được đặt từ Ý Chí của nhân vật này vào khu vực Loại Bỏ không ?

Trả lời: Có thể.

Câu 2: Nếu không có bất kì quân “Azumane Asahi” hay “Nishinoya Yu” nào ở khu vực Loại Bỏ thì có được phép kích hoạt năng lực của nhân vật này không ?

Trả lời: Không.