HV-01-013 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
0
1
3
1
Super
Năng lực

Mô tả