HV-01-012 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
1
1
2
Ultra
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi toàn bộ nhân vật đều thuộc trường Karasuno, nếu nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để lấy 1 quân từ khu vực Hành Động lên tay.

Mô tả