HV-10-048 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
1
0
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi tối đa 1 quân Nhân Vật từ khu vực Loại Bỏ lên tay.

Mô tả

Chỉ cần sửa lại thì vẫn có thể dùng tiếp…