HV-10-006 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
1
0
1
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào Ý Chí của nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno trên sân mình) : +1 điểm Đỡ hoặc Chặn cho 1 nhân vật trên sân mình.

Mô tả

Bình tĩnh lại điiii!!