HV-08-004 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1+
3
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng và nhân vật "Kageyama Tobio" trên sân mình xuất hiện ở khu vực Đập Bóng thì tự +1 điểm Chuyền.

Mô tả

Tay đập của Karasuno