HV-07-006 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
1
2
1
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, nếu có quân "Đòn tấn công đồng bộ phiên bản Sugawara!!!" ở khu vực Hành Động, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, nếu có quân “Đòn tấn công đồng bộ phiên bản Sugawara!!!” ở khu vực Hành Động, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.