HV-06-008 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
1
0
2
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : +2 điểm Chặn hoặc Đỡ cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình.

Mô tả

Ừ! Được chứ, được chứ!