HVD-03-004 - SUGAWARA KOSHI

SUGAWARA KOSHI
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
3
1
3
2
Starter Normal
Năng lực
Tôi muốn kề vai sát cánh cùng đồng đội. Kể cả khi không thể ra sân, tôi vẫn sẽ hết mình hỗ trợ họ.

Mô tả

Tôi muốn kề vai sát cánh cùng đồng đội. Kể cả khi không thể ra sân, tôi vẫn sẽ hết mình hỗ trợ họ.