HV-05-025 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
2
1
1
1
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 3 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để rút 2 quân từ bộ cờ.

Mô tả

…Anh thì nghĩ là cứ đền cho nó cái khác chắc nó sẽ vui hơn…