HV-11-048 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
1
0+
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là "Nishinoya Yu", tự +4 điểm Đập.

Mô tả

Anh sẽ đánh bóng.