HV-11-006 - Sugawara Koshi

Sugawara Koshi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1
2+
1
Ultra
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được phép đưa ra nhân vật Đỡ Bóng có điểm Đỡ gốc từ 4 trở lên. Hoặc nếu có từ 5 Ý Chí trở lên, tự + thêm 2 điểm Đập.

Mô tả

Anh muốn đập bóng!!