HV-08-039 - Sự ngoan cường của Wakunan

Sự ngoan cường của Wakunan
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐậpSấm
+1 điểm Đập hoặc +2 điểm Đỡ cho 1 nhân vật trường Wakutani Minami trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật này có từ 3 Ý Chí trở lên thì rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Sự ngoan cường của Wakunan