HV-08-014 - Shiroishi Yuki

Shiroishi Yuki
Đội bóng Wakutani Minami Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả

Vừa xong cậu cứ sồn sồn lên