HV-10-023 - Shirabu Kenjiro

Shirabu Kenjiro
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
3
1+
0
1
Super
Năng lực Sấm
Khi nhân vật Đập Bóng xuất hiện trên sân mình, nếu nhân vật này có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Chuyền. Nếu nhân vật đó là "Ushijima Wakatoshi", được phép đặt tối đa 1 Ý Chí của 1 nhân vật của đối phương vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Mình phải mở đường cho tay đập của đội!