HV-10-025 - Shirabu Kenjiro

Shirabu Kenjiro
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
1
1
2
Normal
Năng lực

Mô tả

Đúng sai gì thì bọn mày cũng sẽ hít đất thôi.