HV-01-045 - Shimada Makoto

Shimada Makoto
Đội bóng Đội bóng dân phố Khối
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
3
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng: Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật C2 ở khu vực Chuyền Bóng.

Mô tả