HV-02-040 - Shibayama Yuki

Shibayama Yuki
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này vào khu vực Loại Bỏ): Rút 1 quân từ bộ cờ. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt khi quân này còn nằm trên tay.

Mô tả