HV-10-030 - Semi Eita

Semi Eita
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
1
0
0
Rare
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Shiratorizawa từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Đánh đi, Tsutomu!